Din kompetenta
takläggare i Avesta

Kvalitetsmedveten takläggare med kunden i fokus

Din kompetenta
takläggare i Avesta

Kvalitetsmedveten takläggare med kunden i fokus

En skicklig takläggare i Avesta

Välkommen till din takläggare i Avesta. Vi lägger och renoverar tak av alla typer: tegeltak, betong, plåt och papp. Är du orolig för att ditt slitna gamla tak ska börja läcka? Välkommen att kontakta oss - vi kan ge ditt tak ett rejält ansiktslyft. 

Kvalité och noggrannhet är våra ledord när vi utför en takläggning. Vi har de erfarenhet som behövs för att ditt nya tak ska ha högsta kvalitet. Vi är alltid måna om att ha en nära dialog med våra kunder och hjälper gärna med tips och förslag på olika lösningar.

Vi erbjuder våra tjänster till privatpersoner och företag. Vid sidan om takläggning så erbjuder vi en rad hantverkstjänster till våra kunder i Avesta och hela Dalarna, allt från mindre reparationer till rejäla om- och tillbyggnationer. Här kan du läsa mer om våra övriga tjänster.

Hur ser vår process ut när vi lägger ett tak

  • Efter att du har tagit kontakt med oss så kommer vi på ett kostnadsfritt hembesök för att få koll på vad som gäller och kunna bedöma vilka insatser som behövs. Vi mäter upp och inspekterar status på ditt nuvarande tak och hus.
  • När detta är klart så kan vi erbjuda ett detaljerat kostnadsförslag som du kan ta ställning till. Här är alla detaljer ordentligt förklarade och vi kan även ge förslag på eventuella tilläggstjänster samt en tidsplan.
  • När du har accepterat offerten så är prisförslaget också det pris som kommer att hamna på fakturan, inga dolda kostnader tillkommer.
  • Nu är det dags att börja jobba! Vi dyker upp på utsatt tid och gör de förberedelser som behövs, oavsett om det handlar om en renovering eller en nyläggning av ett tak. Vi kan byta ut allt nödvändigt material, som trävirke och reglar samt papp, isolering, hängrännor, vindskivor och annat. Det nya taket läggs på en fräsch grund så att det ska hålla i många år framöver.
  • När vi är klara med takarbetet så får du självklart inspektera och godkänna Vi städar självklart undan efter oss och forslar bort allt överblivet material.

Då vi arbetar så skiljer det sig nämligen från hur det brukar se ut. Vi jobbar snabbt, vi jobbar effektivt och vi lägger största fokus på varje detalj. 

  • Vi planerar våra uppdrag in i minsta detalj och vi lämnar ingenting åt slumpen
  • Vi har all utrustning och allt material på plats

Som kund så får du alltid en kostnadsfri kalkyl av oss. Det vill säga; innan vi skriver ett kontrakt så kommer en expert och en takmästare hem till dig för att gå igenom ditt tak och vilken status detta håller. En bedömning som därefter ligger till grund för den kalkyl du får och som du kan ta ställning till. Ett bra sätt som ger dig en trygghet och där vi ger varje kund en mer personlig planering.

Garanti är för oss en självklarhet att lämna. Då det kommer till en takrenovering eller ett byte av tak så måste man se till att detta står sig över en längre tid. Det handlar trots allt om en investering. Vi ger alltid en teknisk garanti på 50 år samt en kosmetisk garanti på 20 år på våra plåttak och det är något som vi är stolta över.

Intresserad? Kontakta oss för mer information eller offertförfrågan här. 

Här kan du läsa mer om vår takläggning.

Samarbetspartners

Taksäkerhet inför vintern – några användbara tips

Snart är det vinter och snön börjar falla. Då är det hög tid att se över ditt tak för att det ska klara de påfrestningar det utsätts för under vintern. Alla fastighetsägare har ansvaret att uppehålla taksäkerheten och begränsa risken för olycksfall under hela tomtområdet.

Taksäkerhet är de anordningar som monteras på yttertaket med syfte att skydda människor som befinner sig på och nedanför taket – och även taket i sig själv. Snö och is som lossnar kan förstöra hängrännor och annat som sticker ut från taket. Behövs ett tak skottas så är det mycket viktigt att säkerheten fungerar. Taksäkerheten är självklart även mycket viktig för att sotare, takläggare och andra som behöver vara på taket ska kunna arbeta lugnt och tryggt.

Speciella regler för äldre hus

För äldre byggnader, uppförda tidigare än 1 juli 1960, finns det speciella bestämmelser. Dessa hus måste vid behov vara försedda med anordningar för uppstigningar samt anordningar som skyddar mot fallolyckor. Om dessa krav inte uppfylls kan Byggnadsnämnden besluta om föreläggande.

Så här ser du över din taksäkerhet

Börja med att inventera alla dina tak tillsammans med en takläggare, plåtslagare eller konsult. Vi har den expertis som krävs för att analysera och komma fram till vilka åtgärder som behövs för att ditt tak ska vara en säker arbetsmiljö. Alla tak ska dessutom riskbedömas. Aspekter som måste beaktas ur ett säkerhetsperspektiv är bland annat konstruktion, lutning, takets isolering, rasskydd, material, kupor och skorstenar. Det gäller att inte slarva med några detaljer när det handlar om taksäkerhet.

En allmän bedömning om rasrisken bär också göras från flera vinklar. Varifrån kommer vinden i normala fall, det har stor betydelse för hur snön kommer att lägga sig på taket och skapa risk för ras. Hur är trafikförhållandena runt huset – hur många personer passerar under delar av taket där man kan drabbas av ett ras.

Vinden påverkar rasrisken

Vinden har också en inverkan på taksäkerheten. Om den är inredd för boende så kan det uppstå snösmältning orsakad av värme inifrån den bonade vinden.

En kontroll av vilka säkerhetsanordningar som finns och i vilket skick de är måste också göras. Emellanåt kan man tvingas byta ut delar – anordningarna på taket utsätts för en del slitage och tappar i prestanda med tiden.

En annan viktig aspekt är snöskottningen. Behöver fastighetsägaren teckna ett bevaknings- och snöskottningsavtal? Se i så fall till att det omfattar snö och is på tak. Ha alltid avspärrningsmaterial i fastigheten. Detta är i första hand till för att tillfälligt spärra av platsen under den tid som man avlägsnar snö och is.

Vi lägger både plåt- och tegeltak av högsta kvalitet